Publicaciones derivadas de tesis de Doctorado en 2017

  • Clavijo, A., Rossen, A., Calvo, D., Kronberg, M. F., Moya, A., Pagano, E. A., & Munarriz, E. R. (2017). Water Quality and Toxicological Impact Assessment Using the Nematode Caenorhabditis elegans Bioassay in a Long-Term Intensive Agricultural Area. Water, Air, & Soil Pollution, 228(9), 333.

Este artículo fue actualizado el: 06-Sep-2017